Pobyt na internáte zažila väčšina vysokoškolákov a ich drahé polovičky s tým väčšinou problém nemajú. To však neplatí o tomto mladíkovi, ktorý je zrejme dosť žiarlivý a svojej láske dal presný zoznam toho, ako sa má na internáte správať. Čo v ňom bolo?