Mnoho celebrít už ukázalo svoje dobré srdce a podelilo sa o nemalú čiastku s tými, ktorí to potrebujú. Či už išlo o dar nemocnici, charite alebo konkrétnym ľuďom, vždy to bolo od nich krásne gesto. Tentoraz sa so svojím majetkom rozhodla podeliť Taylor Swift. Prečo to urobila?