Nový rok sa ešte len začal a umelci ho berú útokom. Hity sa rodia ako huby po daždi a práve tento má veľký potenciál stať sa tým najväčším.