Rozdiely medzi mužmi a ženami sa prejavujú každodenne. Vaše hádky sa však nikdy neskončia, pokiaľ sa jednoducho nezmieriš s mužskou neschopnosťou porozumieť určitým ženským záležitostiam. Ktoré to sú?