Nie vždy je všetko, čo počuješ v reklamách alebo čítaš na internete pravda. Navyše, kozmetický priemysel je preplnený nezmyslami, ktoré nám motajú hlavy a je veľmi ťažké rozoznať, čo je pravda a čo len mýtus.