Jedna je šťastne vydatá, ďalšia šťastne zadaná. Zdá sa, že „klamárkam“ sa v osobnom živote darí, najnovšie sa do klubu zadaných pridala ďalšia z hviezdnych krások.