Umenie a deti – to sa rozhodla spojiť nadaná žena, ktorá si hovorí Tasarim Takarim. Podľa jej slov je to primárny kameň budovania detskej kreativity. Z detských kresieb vytvára nádherné módne doplnky.