Po mesiacoch príprav a tajností máme za sebou prestížne udeľovanie cien hudobnej stanice MTV. Aj napriek všetkým snahám organizátorov a umelcov boli pre fanúšikov sklamaním.