Ležal na zemi. Bezvládne. Už nikdy sa na mňa nepozrie, už nikdy sa na mňa neusmeje ani ma nikdy neupozorní. Môj ocko bol mŕtvy. Napriek tomu všetkému čo mi spôsobil, milovala som ho najviac na svete. Postaral sa o nás. Čo bude teraz s mojím malým bratom?